English synonyms about - contact  

falseness

noun

1 falseness

The state of being false or untrue.

synonym: falsity.

Roget 925: undueness etc. adj.; malum prohibitum [Lat.]; impropriety; illegality etc. 964.    falseness etc. adj.; emptiness of title, invalidity of title; illegitimacy.    ... show more

Roget 545: deception; falseness etc. 544; untruth etc. 546; imposition, imposture; fraud, deceit, guile; fraudulence, fraudulency; ... show more

Dutch: dubbelhartigheid, valsheid
Polish: fałszywość, nieautentyczność, nieprawdziwość2 falseness

Unfaithfulness by virtue of being unreliable or treacherous.

synonyms: faithlessness, fickleness, inconstancy.

Dutch: onbetrouwbaarheid, wispelturigheid
Polish: wiarołomność

3 falseness

The quality of not being open or truthful; deceitful or hypocritical.

synonyms: hollowness, insincerity.

Roget 544: falsehood, falseness; falsity, falsification; deception etc. 545; untruth etc. 546; guile; lying etc. ... show more

Dutch: onoprechtheid, ontrouw, onwaarachtigheid
Polish: nieszczerość, hipokryzja, fałszywość, faryzeizm, faryzeuszostwo, obłudność, dwulicowość, jezuityzm, kłamliwość, wykrętność ... show more


Moby thesaurus: Machiavellianism, Prospero, Punic faith, Tartuffery, Tartuffism, aberrancy, aberration, affectation, airiness, ambidexterity, apostasy, appearance, artfulness, artifice, bad faith, bamboozlement, barratry, befooling, bluffing, breach of faith ... show more.

Find more on falseness elsewhere: etymology - rhymes - Wikipedia.

debug info: 0.0471